Rua Guilherme Poerner, 279 - Bairro Velha
CEP 89032-030 - Blumenau - SC - 47 3328.3377